Temporære tjenester

Hjem » Tjenester » For bedrifter » Temporære tjenester<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Temporære tjenester

Temporære eller periodiske tjenester er egentlig en samlebetegnelse for det som ikke inngår i det ordinære, faste renholdet. Dette kan være Hovedrengjøring, gulvbehandling, vindusvask etc.

 Kort fortalt

Renhold som en del av nødvendig vedlikehold 

Det daglige faste renholdet holder ting rent og pent i det daglige i renholdsarealene som er lett tilgjengelige. Over tid er det likevel viktig å gjøre litt ekstra, og slik de fleste har både julevask og vårrengjøring hjemme er dette nødvendig på kontoret.

For å få bort deponier med smuss og støv på normalt vanskelig tilgjengelige områder bør det derfor utføres hovedrengjøring. Ved en hovedrengjøring vil man kort fortalt «vaske ned» lokalene fra topp til tå, inkludert under og bak møbler og inventar. Vinyl og linoleumsgulv bør jevnlig skures og polishbehandles for å unngå slitasje og skader i selve belegget og fliser bør renses jevnlig. Vinduer bør pusses og fasade vaskes. Alt henger sammen og utgjør sin del av en komplett og tilpasset renholdstjeneste, som i sin tur vil kunne holde vedlikeholdsbudsjettet lavere!

Hjem+ vil hjelpe din bedrift til å finne ut hva som anbefales å gjøre hos dere, samt være deres rådgiver på dette feltet.  Hos oss vil alle faste kunder på daglig renhold få et forslag til en årsplan for denne type arbeid, basert på deres spesifikke behov. Ta kontakt med oss for å få vite mer eller få tilbud!

kontorrenhold på Romerike